SK SaPA sa pripája k vyhláseniu EFN o konflikte Izrael - Gaza
SK SaPA sa pripája k vyhláseniu EFN o konflikte Izrael - Gaza

V stávke sú opäť zdravotníci a najmä sestry. Sestry a mnohí ďalší zdravotnícki pracovníci musia pokračovať vo svojej práci a to aj za život ohrozujúcich okolností, pričom mnohí sú zranení alebo zabití.

V konflikte v Izraeli a Gaze sú opäť v stávke zdravotníci, a najmä sestry. Sestry a mnohí ďalší zdravotnícki pracovníci musia pokračovať vo svojej práci za život ohrozujúcich okolností, pričom mnohí sú zranení alebo zabití.

EFN a jej členovia je veľmi znepokojení pracovnými podmienkami a prostredím týchto sestier a odsudzuje útoky na zdravotnícke zariadenia. EFN preto vyzýva všetky strany konfliktu, aby rešpektovali medzinárodný princíp lekárskej a zdravotnej neutrality, dodržiavanie a ochranu princípov ľudských práv a rešpektovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti s cieľom zaistiť bezpečnosť obyvateľstva a zdravotnej starostlivosti.

EFN odsudzuje teroristické útoky a vyzýva na urýchlené zriadenie bezpečných priestorov a bezpečného prechodu pre civilistov uväznených v Gaze a na rešpektovanie ľudského života bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, etnickú príslušnosť alebo profesiu.

Pacienti musia mať plný prístup k zdravotnej starostlivosti. Zdravotníckym pracovníkom sa nesmie brániť vo výkone ich profesionálnych povinností. Akékoľvek konanie, ktoré im bráni alebo ich sankcionuje za vykonávanie ich povinnosti starať sa o ochranu životov, je v rozpore s medzinárodným právom. Prístup k zdraviu je ľudské právo. Akýkoľvek útok na zdravotníkov a pacientov, o ktorých sa starajú, je absolútne neprijateľný.

EFN Statement on the conflict Israel-Gaza – October 2023