Odborné sekcie
Odborné sekcie Kontaktné údaje
Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Predseda:
PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH
mobil: 0908 642 276
e-mail: gavalierova.z@gmail.com
Zamestnávateľ:
PULSE medicine, s.r.o.
Vagonárska 2388/53
058 01 Poprad

Podpredseda:
Mgr. Petra Sekulová, MPH
mobil: 0905 154 730
e-mail: peta.olahova@gmail.com
Zamestnávateľ:
LSPP s.r.o. SNV
Štefánikovo námestie 3
052 01 Spišská Nová Ves

Členky výboru:
Bc. Antónia Mlynarčíková
mobil: 0948 026 046
e-mail: antonia2000@zoznam.sk
Zamestnávateľ:
Svet zdravia a.s.
052 01 Spišská Nová Ves

PhDr. Dagmar Richnáková
mobil: 0904 171 861
e-mail: dadar1023@gmail.com
Zamestnávateľ:
TeamPrevent Sante s.r.o.
Ružinovská 10
Bratislava

PhDr. Iveta Drahoňová, MPH
mobil: 0907 857 562
e-mail: iveta.drahonova@gmail.com
Zamestnávateľ:
MUDr. Krnáč Štefan, s.r.o.
Cesta k nemocnici 23, 974 01 Banská Bystrica

Na stiahnutie:
IV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach - Správa (pdf, 70kB)
Správa z konferencie sestier prac. v amb. zariadeniach - Žiar nad Hronom (doc, 166kB)
Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve

PhDr. Anna Bullová – predsedníčka 
kontakt: bullova@unm.sk, annabullova0@gmail.com; tel: +421 904 660 451
Zamestnavateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036059 Martin

PhDr. Anna Mačugová, MPH
 – podpredseda
kontakt: anna.macugova@lubovnianskanemocnica.sk,
phdr.a.macugova@gmail.com
, tel:+421 911 296 116
Zamestnávateľ:
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

PhDr. Renáta Darmošová, dipl. s.
kontakt: renata.darmosova@gmail.com, tel.: +421 905 011 100
Likava - centrum sociálnych služieb
Likavka 9
034 95 Likavka

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
kontakt: milan.laurinc@gmail.com, tel.: +421 915 943 571
Zamestnávateľ:
ADOS Salvus, s.r.o.,
Komárnicka 11,
821 03 Bratislava

PhDr. Dana Kubalová, MPH, dipl.s.
kontakt: dana.kubalova9@gmail.com, tel: +421 903813863
Ružomberok

Sekcia sestier pracujúcich na operačných sálach

Predsedníčka:
Mgr. Ľubica Urbancová

0915 646 570
lubica.urbancova@gmail.com
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach OCOS-CS
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

Podpredsedníčka:
Michaela Kinčoková

0908 959 243
mkincokova1@gmail.com

Centrálne operačné sály FN s poliklinikou F.D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17 B. Bystrica

Členka:
PhDr. Eva Hulová

0910 908 757
eva.hulova@svetzdravia.com

Centrálne operačné sály Nemocnica Topoľčany
Pavlovova 93/17
955 01 Topoľčany

Členka:
PhDr. Elvíra Tóthová

0915 995 601
elvira.tothova@nspnz.sk
Centrálne operačné sály FN s poliklinikou
Slovenská 11/A
940 34 Nové Zámky

Členka:
Mgr. Alžbeta Mótzová

0903 502 855
alzbeta.b.m@gmail.com

COS-CS FN s poliklinikou F.D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

Sekcia sestier pracujúcich na

pracoviskách centrálnej sterilizácie

Predsedníčka:
PhDr. Iveta Béressová

Mobil: 0903 421 580
Tel.: 02/59 37 14 45
e-mail: yveta.beressova@nudch.eu

Podpredsedníčka sekcie:
Mgr. Katarína Jendrušáková
mobil: 0948 253 433
e-mail: katarina.jendrusakova@nemocnicapp.sk
Zamestnávateľ:
OCS – Nemocnica Poprad a.s.,

Členovia výboru:
Mgr. Ildiko Benczeová

mobil: 0908 803 692
e-mail: ildikobenczeova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
OSC – FNsP Nové Zámky

Mgr. Viera Hornacková
mobil: 0918 453 319
e-mail: viera.hornackova@gmail.com
Zamestnávateľ:
FNsP Skalica a.s.

Anna Pidaná
mobil: 0915 327 194
e-mail: hanadin@gmail.com
Zamestnávateľ:
NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov
Sekcia sestier pracujúcich v ADOS


Neaktívna sekcia

Plánovaná konferencia s voľbami do výboru sekcie

Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

Predseda:
Bc. František Naňo
mobil: 0948 209 087
e-mail: frantisek.nano@gmail.com
Zamestnávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica Ružinov
KAIM
Ružinovská 4810/6
821 01 Bratislava

Podpredseda sekcie:
PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
mobil: 0915 943 571
e-mail: milan.laurinc@gmail.com

Členovia výboru:
PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s.
mobil: 0905 598 264
e-mail: helenagondar@centrum.sk

Mgr. Viera Kormaníková
mobil: 0903 102 287
e-mail: vierkakor@gmail.com

PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.
mobil: 0907 913 734
e-mail: lenkagaj@gmail.com

Prílohy:

15 rokov + sprava z XIII. konferencie.pdf

Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Predsedníčka:
Mgr. Zuzana Kalabová, dipl. s.
mobil: 0905 412 531
e-mail: kalabova@centrum.skkalabova@unm.sk
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Členovia výboru:
Bc. Michal Oravec
mobil: 0908 234 641
e-mail: michal.oravec19@gmail.com
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Bc. Miriam Mikušová
mobil.: 0903 114 021
e-mail: mikusovamiriam759@gmail.com
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Mgr. Ingrid Bónová
mobil.: 0911 325 249
e-mail: ingridbc@azet.sk
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, FNsP- F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Mgr. Iveta Fojtlínová, dipl. s.
mobil.: 0905 722 468
e-mail: ifojtlinova@gmail.com
Zamestnávateľ:
PLK, Smrdáky 906 03

Sekcia sestier pracujúcich v endoskopii

Neaktívna sekcia

 

Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii

Predsedníčka:
Mgr. Denisa Šarkoziová
mobil: 0902 147 359
e-mail: denisasarkoziova5@gmail.com
Zamestnávateľ: Dom Božieho milosrdenstva- Hospic, T. Andrašovana 44, Banská Bystrica

Podpredsedníčka sekcie: PhDr. Eva Vojanská
mobil: 0903 636 942
e-mail: evavojanska@gmail.com
Zamestnávateľ: Klinika gerontológie a geriatrie UPJŠ a LVN, a.s. Košice

Členovia výboru:
Mgr. Silvia Slobodníková
mobil: 0907 132 906
e-mail: slobodnikova@osetrovatelskecentrumhe.sk
Zamestnávateľ: Ošetrovateľské centrum Humenné

Mgr. Alena Lomnická
mobil: 0907 446 778
e-mail: ajazrisedivov@centrum.sk
Zamestnávateľ: DSS, Diviacka Nová Ves

PhDr. Zuzana Bukovcová
mobil.: 0908 272 708
e-mail: intvrch@nemzvolen.sk
Zamestnávateľ: Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny Agel, interné oddelenie

Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch

Sekcia chirurgických S

Predsedníčka:
Mgr. Zuzana Haladová
mobil: 0907 790 440
e-mail: haladovazuzana371@gmail.com
Zamestnávateľ:
CINRE s.r.o.
Tematínska 5/A
851 05 Bratislava

Členovia výboru:
Mgr. Juliana Seničová

mobil: 0907 620 411
e-mail: j.senicova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s.
člen siete nemocníc Svet zdravia, a. s. - JIS - chirurgických odborov
Špitálska 2
071 01 Michalovce

Mgr. Dagmar Uhrínová

mobil:
e-mail: dagmar.uhrinova@azet.sk
Zamestnávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s.
člen siete nemocníc Svet zdravia, a. s.
Špitálska 2
071 01 Michalovce

PhDr. Denisa Skuráková

mobil: 0917 059 320
e-mail: deniska.reckova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
FNsP Nové Zámky
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

Mgr. Miloš Čakloš

mobil: 0917 458 524
e-mail: caklos.milos@gmail.com
Zamestnávateľ:
Národný onkologický ústav
Klenová 1
833 10 Bratislava
Sekcia sestier pracujúcich v neurológii

Neaktívna sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

Neaktívna sekcia

Sekcia sestier pracujúcich v oftalmológii

Predsedníčka:
Mgr. Jana Sedláková, dipl. s.
mobil: 0905 295 782
e-mail: saknajs@gmail.com
Zamestnávateľ:
Očná klinika Kulanga s.r.o.
Športová 1397/1
058 01 Poprad
 
Podpredsedníčka sekcie: 
Mgr. Iveta Slizová
mobil: 0915 877 600
e-mail: iveta.slizova@oftal.sk
Zamestnávateľ:
OFTAL s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen 960 01

Členovia výboru:
PhDr. Žaneta Horňáková
mobil: 0905 404 900
e-mail: hornazan@gmail.com
Zamestnávateľ:
ORTOPTIKA & PLEOPTIKA, Poruba 490, 972 11 Poruba

Zita Kramolišová
mobil: 0904 552 392
e-mail: kramolisovazita@gmail.com
Zamestnávateľ:
DFNsPBanska Bystrica, Ambulancia pediatrickej oftalmológie

Mgr. Gabriela Hanáčková
mobil : 0908 774 967
e-mail : gabrielahanackova4@gmail.com
Zamestnávateľ:
Očná klinika SZU, UNB Antolská, Bratislava 5
Sekcia sestier pracujúcich v ORL

Predsedníčka:
Mgr. Martina Benková
mobil: 0903 808 713
e-mail: martinabenko6@gmail.com
Zemestnávateľ: Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Agel, Zvolen, Kuzmányho nábrežie 

Členovia výboru:
Mgr. Gabriela Janišová
e-mail: gjaniska@gmail.com
Zamestnávateľ: ORL TN- FN, Legionárska 28

Mgr. Stanislava Prekopová
e-mail: prekopova1@gmail.com
Zamestnávateľ: VOÚ , a.s., Rastislavova 43, Košice

PhDr. Dagmar Richnáková
e-mail: dadar1023@gmail.com
Zamestnávateľ: TeamPrevent Sante, s.r.o., Drieňová 27, Bratislava

Mgr. Monika Tóthová
e-mail: mtothova1@gmail.com
Zamestnávateľ: DFN Košice, Trieda SNP

Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii

 

Logo

Predsedníčka: 

Mgr. Dana Gajdošová
mobil: +421 948 003 961
e-mail: dangaj6@gmail.com 
Zamestnávateľ:
DFNsP,
Nám.L.Svobodu 4,
P.O.BOX 14,
974 09 Banská Bystrica

Členovia výboru:
Mgr. Ľuba Pohorelá
mobil: +421 915 838 420
e-mail: luba.pohorela@dfnbb.sk 
Zamestnávateľ:
DFNsP Banská Bystrica 

Mgr. Jana Stanová, dipl. s. 
mobil: +421 907 186 491
e-mail: jana2.stanova@gmail.com 
Zamestnávateľ:
DFNsP Banská Bystrica 

PhDr. Silvia Velková, PhD.
mobil: +421 907 118 077
e-mail: vesikosia@tutamail.com 
Zamestnávateľ:
DFN Košice

Mgr. Martin Vaňúr
mobil: +421 907 645  861
e-mail: mvanurnet@yahoo.com 
Zamestnávateľ:
Fakultná nemocnica Nitra 

Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii

Predsedníčka:
doc. Mgr. Martina Dubovcova, PhD., MPH
Vedúca sestra
Psychiatricka klinika JLF UK a UNM
Kollarova 2
036 01 Martin
tel.: 0948 657 018
e-mail: m.dubovcova@gmail.com
 
Mgr. Júlia Molnárová, MPH
Claritas n.o, 941 31 Dvory nad Žitavou
tel.: 0908 773 509
e-mail: moljul.moljul@gmail.com 
 
PhDr. Oľga Lukačovičová, MPH
Ministerstvo zdravotníctva
Oddelenie modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti
Odbor zdravotnej starostlivostiSekcia zdravia
Limbová 2, Bratislava 
tel.: 0903 045 020
e-mail: olga.lukacovicova@health.gov.sk
 
Mgr. Stanislava Bédiová, MPH
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Rínok 334/48
951 35 Veľké Zálužie
tel.: 0903 685 551
e-mail: stanka.bediova@gmail.com
 
PhDr. Klaudia Vanyová
Psychiatrická klinika
Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska č. 6, 950 01 Nitra
tel.: 037/6545 295
e-mail: vanyova@fnnitra.sk
 
Sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb Predsedníčka:
Mgr. Renáta Popundová

č.t. +421 903 658 997
rpopundova@gmail.com


Podpredseda:
Bc. Katarína Sekerešová

č.t. +421 911 858 466
kacena077@gmail.com


PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s.
č.t. +421 905 598 264
helenagondar1@gmail.com


PhDr. Renáta Darmošová dipl. s.

č. t. +421 949 011 100
renata.darmosova@gmail.com


Mgr. Zuzana Révayová
č.t. +421 904 521 581
zuzana.revayova.svk@gmail.com
Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve Predsedníčka:
PhDr. Martina Lásková, MPH
UN - L. Pasteura, Košice
Mobil: 0903 606 922
E-mail: martina.laskova.mph@gmail.com

Členovia výboru:
Hesterényiová Eleonóra
Email : ehestere@ousa.sk
Mobil: 0910 47 60 10
Bratislava

Mgr. Anna Vašutová
Email : avasutova@gmail.com
Telefon: 0948 567 058
Košice

Bc. Mária Drábiková
Email: drabikova.m@volny.cz
Mobil : 094975174
Žilina

Magdaléna Vlasáková
Email: magdalenavlasakova@gmail.com
Mobil: 0907 513 094
Radošina


Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii

Predsedníčka:
Mgr. Katarína Chromčíková, PhD. 
Mobil: 0907 271 988
E-mail: katarina.chromcikova@unm.sk

Členovia výboru:
doc. PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
Email : gabriela.magyarova@nspnz.sk

PhDr. Ľubomíra Karoľová
Email : lubomirakarolova@gmail.com

Mgr. Jana Pisarčíková
Email: janapisar@gmail.com

PhDr. Renáta Černáková
Email: cernakova.r@gmail.com

 

 

Prihláška do odbornej sekcie

Za účelom združovania členov komory pre uspokojovanie profesijných a odborných záujmov komora zriaďuje odborné sekcie sestier a pôrodných asistentiek.

Za člena odbornej sekcie sa považuje iba člen komory, ktorý podal prihlášku do odbornej sekcie komory. Člen komory môže byť organizovaný v neobmedzenom počte odborných sekcií komory, najmä podľa dosiahnutej špecializácie v nadväznosti na aktuálne pracovné zaradenie.

 

Postup prihlásenia člena komory do odbornej sekcie komory: 

1. Prihláste sa do osobnej zóny a to kliknutím na tlčidlo prihlásiť v pravom hornom rohu stránky, alebo priamo cez www.sksapa.sk/login 

2. V časti menu "Môj profil" prejdite na "Členstvo v odbornej sekcii komory" (ak ste členom odbornej sekcie, jej názov je zobrazený)

3. V prípade, ak sa chcete prihlásiť do jednej z odborných sekcií, kliknite na tlačidlo + a zo zoznamu si vyberte tú odbornú sekciu, ktorej členom chcete byť. 

4. Výber sekcie potvrdíte stlačením tlačidla "odoslať žiadosť"