Odborné sekcie
Odborné sekcie Kontaktné údaje

Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

 


Predsedníčka: 
PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH
mobil: 0908 642 276
Zamestnávateľ:
PULSE medicine, s.r.o.
Vagonárska 2388/53
058 01 Poprad
 
Podpredsedníčka: 
Mgr. Petra Sekulová, MPH
mobil: 0905 154 730
LSPP s.r.o., Spišská Nová Ves
 
Členky výboru:
Bc. Antónia Mlynarčíková
NsP PentaHospitals, Spišská Nová Ves
PhDr. Dagmar Richnáková
TeamPrevent Sante s.r.o., Bratislava
PhDr. Iveta Drahoňová, MPH
MUDr. Krnáč Štefan, s.r.o., Banská Bystrica

Sekcia manažmentu v ošetrovateľstvePredsedníčka
PhDr. Anna Bullová
kontakt: bullova@unm.sk, annabullova0@gmail.comtel: +421 904 660 451
Zamestnavateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036059 Martin

Podpredsedníčka: 
PhDr. Anna Mačugová, MPH
 
tel:+421 911 296 116
Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Ľubovňa
 
Členovia výboru: 
PhDr. Renáta Darmošová, dipl. s.
Likava - centrum sociálnych služieb, Likavka
PhDr. Dana Kubalová, MPH, dipl.s.
ÚVN Ružomberok
PhDr. Silvia Velková, PhD. (kooptovaná od 25.6.2024)
Detská fakultná nemocnica Košice
 

Sekcia sestier pracujúcich na operačných sálach

 

Predsedníčka:
Mgr. Ľubica Urbancová
tel: +421 915 646 570
OCOS NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
 
Podpredsedníčka:
Michaela Kinčoková
tel: +421 908 959 243
COS FN s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
 
Členky výboru: 
PhDr. Eva Hulová
Centrálne operačné sály Nemocnica Topoľčany
PhDr. Elvíra Tóthová
Centrálne operačné sály FN s poliklinikou, Nové Zámky
Mgr. Alžbeta Mótzová
COS FN s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Sekcia sestier pracujúcich na

pracoviskách centrálnej sterilizácie

Predsedníčka:
Mgr. Katarína Jendrušáková
mobil: 0948 253 433
OCS – Nemocnica Poprad a.s.
 
Podpredsedníčka: 
PhDr. Iveta Béressová
Mobil: +421 903 421 580
NÚDCH Bratislava 
 
Členovia výboru:
Anna Pidaná 
NsP sv. Jakuba, n.o. Bardejov
Bc. Elena Mrázová
NÚDCH Bratislava 
Tünde Pastoreková
e-mail: nagyova.tunde@centrum.sk
FNsP Nové Zámky 

Sekcia sestier pracujúcich v ADOS
Predsedníčka:
PhDr. Libuša Repiská, dipl. s. 
mobil: +421 914 107 045
ADOS Repiská, Nitra
 
Podpredseda sekcie:
PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
mobil: 0915 943 571
e-mail: milan.laurinc@gmail.com
Salvus, Bratislava 
 
Členovia výboru:
Mgr. Jana Gelatiková, PhD.
 
PhDr. Oľga Kolenčíková, MPH, dipl. s.
ADOS Srdce, Púchov
 
Mgr. et Mgr. et Mgr. et Bc. et Bc. Ivan Vnuk, MHA
ADOS Modrá Hviezda, Priepasné

Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

 Predseda:
Bc. František Naňo
mobil: 0948 209 087
Univerzitná nemocnica Bratislava
 
Podpredseda sekcie:
PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
mobil: 0915 943 571
e-mail: milan.laurinc@gmail.com
DKC Bratislava 
 
Členovia výboru:
PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s.
Likava - centrum sociálnych služieb, Likavka
Mgr. Viera Kormaníková
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa 
PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.
Nemocnica Agel Krompachy 

Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

 Predsedníčka:
Mgr. Zuzana Kalabová, dipl. s.
mobil: 0905 412 531
e-mail: zuzana.kalabova@unm.sk
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Podpredseda sekcie: 
Bc. Michal Oravec
e-mail: michal.oravec79@gmail.com
mobil: 0908 234 641
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin
 
Členovia výboru:
Bc. Miriam Mikušová
e-mail: mikusovamiriam759@gmail.com
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin
Mgr. Ingrid Bónová
e-mail: ingridbc@azet.sk
Dermatovenerologická klinika, FNsP- F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
Mgr. Iveta Fojtlínová, dipl. s.
e-mail: ifojtlinova@gmail.com
PLK, Smrdáky

Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii

 Predsedníčka:
Mgr. Denisa Šarkoziová
mobil: 0902 147 359
Dom Božieho milosrdenstva- Hospic, T. Andrašovana 44, Banská Bystrica
 
Podpredsedníčka: 
PhDr. Eva Vojanská
mobil: 0903 636 942
Klinika gerontológie a geriatrie UPJŠ a LVN, a.s. Košice
 
Členovia výboru:
Mgr. Silvia Slobodníková
Ošetrovateľské centrum Humenné
Mgr. Alena Lomnická
DSS, Diviacka Nová Ves
PhDr. Zuzana Bukovcová
Nemocnica Agel Zvolen a.s.

Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch

 

 

Sekcia chirurgických S

Predsedníčka:
Mgr. Mária Kolomazníková, MPH
mobil: +421 907 477 099
UN Martin 
 
Podpredsedníčka: 
Mgr. Zuzana Haladová
mobil: +421 907 790 440
e-mail: haladovazuzana371@gmail.com
Medissimo, Bratislava 

Členovia výboru:
Mgr. Miloš Čakloš, PhD.
e-mail: caklos.milos@gmail.com
Národný onkologický ústav, Bratislava
Mgr. Ivana Harvanová, PhD., MPH
e-mail: ivana.harvanova@gmail.com
NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy 
Mgr. Lukáš Blahút
e-mail: lukino.blahut@gmail.com
UN Martin 

Sekcia sestier pracujúcich v oftalmológii

 Predsedníčka:
Mgr. Jana Sedláková, dipl. s.
mobil: +421 905 295 782
Očná klinika Kulanga s.r.o.
Športová 1397/1
058 01 Poprad
 
Podpredsedníčka: 
Mgr. Iveta Slizová
mobil: +421 915 877 600
OFTAL s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen 960 01
 
Členovia výboru:
PhDr. Žaneta Horňáková
ORTOPTIKA & PLEOPTIKA, Poruba 490, 972 11 Poruba
Zita Kramolišová
DFNsPBanska Bystrica, Ambulancia pediatrickej oftalmológie
Mgr. Gabriela Hanáčková
Očná klinika SZU, UNB Antolská, Bratislava 5

Sekcia sestier pracujúcich v ORL

 Predsedníčka:
Mgr. Martina Benková
mobil: +421 903 808 713
e-mail: martinabenko6@gmail.com
Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Agel Zvolen
 
Členovia výboru:
Mgr. Gabriela Janišová
e-mail: gjaniska@gmail.com
ORL Fakultná nemocnica Trenčín
Mgr. Stanislava Prekopová
e-mail: prekopova1@gmail.com
VOÚ , a.s., Košice
PhDr. Dagmar Richnáková
e-mail: dadar1023@gmail.com
TeamPrevent Sante, s.r.o., Bratislava
Mgr. Monika Tóthová
e-mail: mtothova1@gmail.com
DFN Košice

Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii

 

 

Logo

Predsedníčka: 
Mgr. Dana Gajdošová
mobil: +421 948 003 961
Zamestnávateľ:
DFNsP, Nám. L. Svobodu 4, P.O.BOX 14,
974 09 Banská Bystrica
 
Členovia výboru:
Mgr. Ľuba Pohorelá
DFNsP Banská Bystrica 
Mgr. Jana Stanová, dipl. s. 
e-mail: jana2.stanova@gmail.com 
DFNsP Banská Bystrica 
PhDr. Silvia Velková, PhD.
e-mail: vesikosia@tutamail.com 
DFN Košice
Mgr. Martin Vaňúr
e-mail: mvanurnet@yahoo.com 
Fakultná nemocnica Nitra 

Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii

 Predsedníčka:
doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH
tel.: +421 948 657 018
Psychiatricka klinika JLF UK a UN Martin
 
Členovia výboru: 
Mgr. Júlia Molnárová, MPH
Claritas n.o, Dvory nad Žitavou
PhDr. Oľga Lukačovičová, MPH
Ministerstvo zdravotníctva SR.
Oddelenie modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti. Odbor zdravotnej starostlivostiSekcia zdravia, Bratislava 
Mgr. Stanislava Bédiová, MPH
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
PhDr. Klaudia Vanyová
Fakultná nemocnica Nitra
Sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb
Predsedníčka:
Bc. Katarína Sekerešová
č.t. +421 911 858 466
kacena077@gmail.com
 
Podpredsedníčka:
Členovia výboru: 
PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s.
helenagondar1@gmail.com

PhDr. Renáta Darmošová dipl. s.

renata.darmosova@gmail.com
Mgr. Zuzana Révayová
zuzana.revayova.svk@gmail.com
 
Čaká sa na koopetáciu nového člen Výboru od 14.6.2024
Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve
Predsedníčka:
PhDr. Martina Lásková, MPH
UN - L. Pasteura, Košice
Mobil: 0903 606 922
 
Členovia výboru:
Hesterényiová Eleonóra
Bratislava
Mgr. Anna Vašutová
Košice
Bc. Mária Drábiková
Žilina
Magdaléna Vlasáková
Radošina


Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii

Predsedníčka:
Mgr. Katarína Chromčíková, PhD. 
Mobil: 0907 271 988
E-mail: katarina.chromcikova@unm.sk

Členovia výboru:
doc. PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
Email : gabriela.magyarova@nspnz.sk
PhDr. Ľubomíra Karoľová
Email : lubomirakarolova@gmail.com
Mgr. Jana Pisarčíková
Email: janapisar@gmail.com
PhDr. Renáta Černáková
Email: cernakova.r@gmail.com

Sekcia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

Sekcia sestier pracujúcich v endoskopii 

Sekcia sestier pracujúcich v neurológii

 
 
Neaktívne odborné sekcie 

 

 

Prihláška do odbornej sekcie

Za účelom združovania členov komory pre uspokojovanie profesijných a odborných záujmov komora zriaďuje odborné sekcie sestier a pôrodných asistentiek.

Za člena odbornej sekcie sa považuje iba člen komory, ktorý podal prihlášku do odbornej sekcie komory. Člen komory môže byť organizovaný v neobmedzenom počte odborných sekcií komory, najmä podľa dosiahnutej špecializácie v nadväznosti na aktuálne pracovné zaradenie.

 

Postup prihlásenia člena komory do odbornej sekcie komory: 

1. Prihláste sa do osobnej zóny a to kliknutím na tlčidlo prihlásiť v pravom hornom rohu stránky, alebo priamo cez www.sksapa.sk/login 

2. V časti menu "Môj profil" prejdite na "Členstvo v odbornej sekcii komory" (ak ste členom odbornej sekcie, jej názov je zobrazený)

3. V prípade, ak sa chcete prihlásiť do jednej z odborných sekcií, kliknite na tlačidlo + a zo zoznamu si vyberte tú odbornú sekciu, ktorej členom chcete byť. 

4. Výber sekcie potvrdíte stlačením tlačidla "odoslať žiadosť"