Kalendár podujatí
Kód aktivity Názov aktivity Dátum Mesto
2024C8000004_01 Pracovný seminár 2024 12.4.2024 Vysoké Tatry
2024O1000039_01 Odborný okresný seminár 15.4.2024 Bánovce nad Bebravou
2024C1000126_01 XXII. Martinské dni imunológie 17.4.2024 Martin
2024C8000005_01 Edukačné sympózium pre sestry - Asistovaná domáca dialýza 17.4.2024 Kežmarok
2024O8000006_01 Odborný seminár 17.4.2024 Bardejov
2024C4000004_01 XXXVIII. Zoborský deň a XIX. Bitterov osteologický deň... 18.4.2024 Nitra
2024O1000051_01 Infekcie spôsobené HPV a očkovanie proti pneumokokom 18.4.2024 Banská Bystrica
2024O8000013_01 Odborný seminár sestier z pracovísk pre liečbu SM 18.4.2024 Prešov
2024C1000141_01 V. Farmaceutický deň Národného ústavu srdcových a cievnych... 18.4.2024 Bratislava
2024C8000003_01 Multidisciplinárna spolupráca v ADOS 19.4.2024 Vysoké Tatry
2024C1000023_01 XVII. Považské stomatologické dni 19.4.2024 Trenčianske Teplice
2024C1000144_01 XXVI. Šubjakov deň 19.4.2024 Martin
2024C8000006_01 DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU 19.4.2024 Bardejovské Kúpele
2024O1000054_01 Odborný seminár RkSaPA Trenčín 23.4.2024 Trenčín
2024O1000055_01 Odborný seminár RkSaPA Trenčín 23.4.2024 Trenčín
2024O1000053_01 Odborný seminár RkSaPA Trenčín 23.4.2024 Trenčín
2024O8000011_01 Odborný seminár - Starostlivosť na úseku OAIM 24.4.2024 Svidník
2024O1000007_01 Okresný seminár Čadca 24.4.2024 Čadca
2024C1000129_01 Univerzita sclerosis multiplex pre sestry 25.4.2024 Vyhne
2024C1000140_01 Nutričná akadémia 25.4.2024 Demänovská Dolina
2024C1000145_01 PRACOVNÉ DNI AMBULANTNÝCH OČNÝCH LEKÁROV 2024 25.4.2024 Demänovská Dolina
2024C1000139_01 iTOP Basic Košice 26.4.2024 Košice
2024C1000111_01 Tématický názov podujatia: Možnosti liečby dermatóz v PLK... 26.4.2024 Smrdáky
2024C1000018_01 ike Medzinárodné stomatologické stretnutie Košice (15. ročník) 26.4.2024 Košice
2024C1000138_01 iTOP Recall Košice 27.4.2024 Košice
2024K1000016_01 Manažment ošetrovania chronických rán 30.4.2024 Zvolen
2024O1000052_01 Okresný odborný seminár 30.4.2024 Ružomberok
2024C1000029_01 Aktuálne trendy v pôrodnej asistencii 2.5.2024 Martin
2024C1000030_01 Vzdelávací kurz pre pôrodné asistentky s Annou Kohútovou 3.5.2024 Martin
2024O4000009_01 Odborný seminár pri príležitosti medzinárodného dňa sestier i... 10.5.2024 Zlaté Moravce