Online AD testy / webináre

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Publikované AD Testy si môžete vyhľadať resp. vyfiltrovať v Kalendári podujatí.

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a auto didaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., v znení neskorších kreditov:

  • 91 – 100 % ......................... 2 kredity,
  • 80 – 90 % ........................... 1 kredit,
  • 0 – 79 % ............................. 0 kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka môže získať absolvovaním autodidaktických testov maximálne 10 kreditov za hodnotiace obdobie.

 

Vaše absolvované akreditované AD Testy má Registrátor povinnosť zaniesť do systému cmeportalu.sk. Stále je možnosť vyplniť digitálnu žiadosť v Osobnej zóne SaPA čo platí najmä v nasledujúcom prechodnom období, nábehu na nový portál a systém akreditácie ASV.

V takomto prípade musíte priložiť k digitálnej žiadosti aj scan potvrdenia o absolvovaní kurzu, neskôr môžete byť vyzvaná na predloženie dokumentov na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.

 

 

 Aktualizácia 16.4.2024

Organizátor Názov aktivity - téma Dostupná Platnosť do 
M-EDU Porucha zrakového vnímania a kognitívne poruchu u dospelého pacienta  so sklerózou multiplex www.m-edu.sk 17.4.2024
HARTMANN-RICO, s.r.o. Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť www.bode.sk neurčito
EDUprofiPHARM, s.r.o NURSE ACADEMY 2023 www.eduprofipharm.sk   30.5.2024
ALLIO, s.r.o. Insomnia www.web-prieskumy.sk 30.5.2024
AMEPRA, s. r. o. Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu http://www.hippakademie.cz 28.8.2024
Nové poznatky črevná mikrobiota u dojčenýc a nedojčených detí http://www.hippakademie.cz 28.8.2024
Zdravotní problematika u kojenců – zácpa a vliv výživy na rozvoj imunitních onemocnění  http://www.hippakademie.cz 28.8.2024
Kojenecká výživa u kojenců a batolat: současná vědecká fakta http://www.hippakademie.cz 28.8.2024
Glndaliro, s.r.o. Škola mykrobiómu www.evideno.sk 31.5.2024
Essity Slovakia, s.r.o. Demencia a inkontinencia www.essitypreprofesionalov.sk 30.9.2024
Starostlivosť o klientov s infekciou močových ciest www.essitypreprofesionalov.sk 31.3.2025
Prečo na zdraví kože záleží?  www.essitypreprofesionalov.sk 31.3.2025
Nočná starostlivosť a inkontinencia www.essitypreprofesionalov.sk 1.12.2024
Forinel  Efektívna nutričná starostlivosť https://www.fresenius-kabi.com/sk 31.5.2024
MEDMARK, s.r.o.   Protektívny a terapeutický efekt vinpocetínu v klinickej praxi psychiatra https://www.medseminar.sk/ 31.8.2024
Metabolizmus železa a manažment sideropénie z ošetrovateľskej perspektívy https://www.medseminar.sk/ 30.9.2024