Online AD testy / webináre

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Publikované AD Testy si môžete vyhľadať resp. vyfiltrovať v Kalendári podujatí.

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a auto didaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., v znení neskorších kreditov:

  • 91 – 100 % ......................... 2 kredity,
  • 80 – 90 % ........................... 1 kredit,
  • 0 – 79 % ............................. 0 kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka môže získať absolvovaním autodidaktických testov maximálne 10 kreditov za hodnotiace obdobie.

 

Vaše absolvované akreditované AD Testy má Registrátor povinnosť zaniesť do systému cmeportalu.sk. Stále je možnosť vyplniť digitálnu žiadosť v Osobnej zóne SaPA čo platí najmä v nasledujúcom prechodnom období, nábehu na nový portál a systém akreditácie ASV.

V takomto prípade musíte priložiť k digitálnej žiadosti aj scan potvrdenia o absolvovaní kurzu, neskôr môžete byť vyzvaná na predloženie dokumentov na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.

 

 

 

Organizátor Názov aktivity - téma Dostupná Platnosť do 
M-edu, s.r.o.  Ako zlepšiť adheráciu dospelého pacienta k liečbe dyslipoproteinémie, edukácia sestrou www.m-edu.sk 30.11.2023
  Zdravý spôsobživota, fyzická aktivita a obavy z hypoglykémie u dospelých pacientov s DM www.m-edu.sk 30.11.2023
  Deficit sebaopatery Ošetrovateľská diagnóza u dospelého pacienta so sklerózou multiplex www.m-edu.sk 13.12.2023
  Stratifikácia rizika dospelého pacienta s artériovou hypertenziou a regresia aterosklerotickeho plaku www.m-edu.sk 10.4.2024
  Želaná redukcia hmotnosti u dospelého pacienta s diabetes mellitus a ako vyzerá intenzifikácia liečby GLP-1 receptorovými agonistami www.m-edu.sk 10.4.2024
  Porucha zrakového vnímania a kognitívne poruchu u dospelého pacienta  so sklerózou multiplex www.m-edu.sk 17.4.2024
HARTMANN-RICO, s.r.o. Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť www.bode.sk neurčito
EDUprofiPHARM, s.r.o Súčasný prístup v problematike HPV a prevencií rakoviny krčka maternice   www.eduprofipharm.sk   7.12.2023
  Obezita. Ochorenia tela alebo duše?  www.eduprofipharm.sk   22.3.2024
  Dôležitosť medziodborovej spolupráce pri manažmente chrípky a respiračných ochorení www.eduprofipharm.sk   11.4.2024
  NURSE ACADEMY 2023 www.eduprofipharm.sk   30.5.2024
ALLIO, s.r.o. Insomnia www.web-prieskumy.sk 30.5.2024
AMEPRA, s. r. o. Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu http://www.hippakademie.cz 28.8.2024
  Nové poznatky črevná mikrobiota u dojčenýc a nedojčených detí http://www.hippakademie.cz 28.8.2024
  Zdravotní problematika u kojenců – zácpa a vliv výživy na rozvoj imunitních onemocnění  http://www.hippakademie.cz 28.8.2024
  Kojenecká výživa u kojenců a batolat: současná vědecká fakta http://www.hippakademie.cz 28.8.2024
Glndaliro, s.r.o. Škola mykrobiómu www.evideno.sk 31.5.2024
MEDIUS – Komora pre medicínske právo  Správna klinická prax  www.e-medius.sk 22.1.2024
Essity Slovakia, s.r.o. Demencia a inkontinencia www.tenanet.sk  30.9.2024
  Starostlivosť o klientov s infekciou močových ciest www.tenanet.sk  31.3.2024
  Prečo na zdraví kože záleží?  www.tenanet.sk  31.3.2024
  Nočná starostlivosť a inkontinencia www.tenanet.sk  1.12.2024
Forinel  Efektívna nutričná starostlivosť https://www.fresenius-kabi.com/sk 31.5.2024
FARMI – PROFI, s.r.o. Periférna neuropatia a deficit vitamínov skupiny B www.meditrend.sk 28.2.2024
MEDMARK, s.r.o.   Bariatricko-metabolická chirurgia a Psychológia manažmentu jedincov s obezitou https://www.medseminar.sk/ 14.2.2024
  Klinicky obraz a diagnostika obezity a jej farmakologicka liecba https://www.medseminar.sk/ 14.2.2024
  Obezita a diabetes mellitus ako nerozlučné dvojičky a kardiovaskulárne ochorenia https://www.medseminar.sk/ 14.2.2024
  PCOS – Syndróm polycystických ovárií a MAFLD – Metabolicky asociovaná tuková choroba pečene https://www.medseminar.sk/ 14.2.2024
  Pohybová aktivita u pacientov s obezitou a diétny manažment https://www.medseminar.sk/ 14.2.2024