Štruktúra a orgány

Organizačná štruktúra

Na plnenie legislatívne určených úloh má komora zriadených 49 regionálnych komôr, ktoré sú riadené centrálne zo sídla komory.

Komora má zriadené zriadených 19 odborných sekcií podľa jednotlivých odborov, v ktorých je účasť členov dobrovoľná a bezplatná. Člen komory - môže byť združený v ľubovoľnom počte odborných sekcií. Zoznam odborných sekcií, ako aj kontakty na jednotlivých predsedov, sú dostupné v časti Odborné sekcie.

Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

 

Prezident SK SaPA

Prezident komory je štatutárny orgán komory.


Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.
prezidentka SK SaPA od roku 2013

Kontakt:
e-mail: lazorova@sksapa.sk
 
 

Prezídium SK SaPA

Prezídium Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je výkonný orgán komory.
Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
lazorova@sksapa.sk
 
PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH, viceprezident SK SaPA pre sestry
riaditel@sksapa.sk, +421 908 677 731

PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
ada.nemcokova@gmail.com, +421 918 588 979

Členovia:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.
 
Mgr. Renáta Popundová
 
Mgr. et Mgr. Vladimí­r Siska, MPH
 
 

Rada SK SaPA

Rada je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistetiek.
Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
lazorova@sksapa.sk
 
PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH, viceprezident SK SaPA pre sestry
lukaskober@gmail.com

PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
ada.nemcokova@gmail.com

Členovia:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
dana.zrubcova@sksapa.sk

Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.
haladovazuzana@apo.sk

Mgr. Renáta Popundová
popundovarenata@azet.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
milan.laurinc@gmail.com

Mgr. et Mgr. Vladimír Siska, MPH
vladimirsiska@gmail.com
 
PhDr. Ľuboslava Kundraciková, PhD., MPH, dipl. s.

PhDr. Helena Gondárová - Vyhničková, dipl. s.
helenagondar1@gmail.com
 
Mgr. Jana Gelatiková, PhD.
jana.gelatikova@sksapa.sk
 
PhDr. Júlia Jankovičová
j.jankovicova@sksapa.sk
 
 

Kontrolný výbor SK SaPA

Kontrolný výbor – kontrolný orgán komory


Mgr. Iveta Michalcová, MPH - predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA
iveta.michalcova@sksapa.sk - +421 908 677 730

Členovia:
 

Anna Benková

Mgr. Martina Takáčová

Eva Stanková

Katarí­na Oravcová

Mgr. Barbora Abrmanová

PhDr. Iveta Drahoňová, MPH (kooptovaná 25.10.2023)

 

Disciplinárna komisia SK SaPA

Disciplinárna komisia – etický a disciplinárny orgán komory

PhDr. Zlatica Halmová, MPH. - predsedníčka Disciplinárnej komisie SK SaPA

Členovia:


PhDr. Anna Bullová

Mgr. Daniela Jarabová

Mgr. Ivana Harvanová, PhD., MPH

Mgr. Ivan Počatko, MPH