Štruktúra a orgány

Organizačná štruktúra

Na plnenie legislatívne určených úloh má komora zriadených 5 regionálnych komôr v územnej pôsobnosti kraja a 28 regionálnych komôr v regionálnej územnej pôsobnosti, ktoré sú riadené centrálne zo sídla komory.

Komora má zriadené zriadených 19 odborných sekcií podľa jednotlivých odborov, v ktorých je účasť členov dobrovoľná a bezplatná. Člen komory - môže byť združený v ľubovoľnom počte odborných sekcií. Zoznam odborných sekcií, ako aj kontakty na jednotlivých predsedov, sú dostupné v časti Odborné sekcie.

Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

 

Prezident SK SaPA

Prezident komory je štatutárny orgán komory.


Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.
prezidentka SK SaPA od roku 2013

Kontakt:
e-mail: lazorova@sksapa.sk
 
 

Prezídium SK SaPA

Prezídium Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je výkonný orgán komory.
Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
lazorova@sksapa.sk
 
PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH, viceprezident SK SaPA pre sestry
riaditel@sksapa.sk, +421 908 677 731

PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
ada.nemcokova@gmail.com, +421 918 588 979

Členovia:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.
 
Mgr. et Mgr. Vladimí­r Siska, MPH
 
plánované doplňujúce voľby jedného člena prezídia 
 
 

Rada SK SaPA

Rada je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistetiek.
Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
lazorova@sksapa.sk
 
PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH, viceprezident SK SaPA pre sestry
lukaskober@gmail.com

PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
ada.nemcokova@gmail.com

Členovia:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
dana.zrubcova@sksapa.sk

Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.
haladovazuzana@apo.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
milan.laurinc@gmail.com

Mgr. et Mgr. Vladimír Siska, MPH
vladimirsiska@gmail.com
 
PhDr. Ľuboslava Kundraciková, PhD., MPH, dipl. s.

PhDr. Helena Gondárová - Vyhničková, dipl. s.
helenagondar1@gmail.com
 
Mgr. Jana Gelatiková, PhD.
jana.gelatikova@sksapa.sk
 
PhDr. Júlia Jankovičová
j.jankovicova@sksapa.sk
 
Mgr. Ľubica Husárová (kooptovaná 14.6.2024)
 

Kontrolný výbor SK SaPA

Kontrolný výbor – kontrolný orgán komory


Mgr. Iveta Michalcová, MPH - predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA
iveta.michalcova@sksapa.sk - +421 908 677 730

Členovia:
 

Anna Benková

Mgr. Martina Takáčová

Eva Stanková

Katarí­na Oravcová

Mgr. Barbora Abrmanová

PhDr. Iveta Drahoňová, MPH (kooptovaná 25.10.2023)

 

Disciplinárna komisia SK SaPA

Disciplinárna komisia – etický a disciplinárny orgán komory

PhDr. Zlatica Halmová, MPH. - predsedníčka Disciplinárnej komisie SK SaPA

Členovia:


PhDr. Anna Bullová

Mgr. Daniela Jarabová

Mgr. Ivana Harvanová, PhD., MPH

Mgr. Ivan Počatko, MPH