Vzdelávacie podujatia - SaPA

Vitajte na novom portáli SK SaPA.

portal.sksapa.sk je po novom Osobná zóna a stal sa integrálnou súčasťou stránky. Použite tlačidlo "Prihlásiť" v pravo hore. 

 

Stručné vizuálne zorientovanie nájdete v článku: Ako sa prihlásiť, nájdete tu tiež informácie o svojom hesle.

Vzdelávacie aktivity môžete nájsť v Kalendári aj bez prihlásenia. V hlavnom menu pod sekciou "Vzdelávanie"

 


 • Po prihlásení do osobnej zóny, Vás systém môže vyzvať:
  • Na potvrdenie / upravenie - Vašich kontaktných údajov. Prosím, skontrolujte ich správnosť a aktuálnosť.
  • Pokiaľ komora neeviduje platby, rovnako Vás na tento fakt upozorní úvodné Pop-up okno.
 • Prvou stránkou po prihlásení sú Oznamy komory.

Po prihlásení, sa tlačidlo "Prihlásiť" zmení na "Vaše meno". Prejdením myšou naň sa rozroluje menu Vašej osobnej zóny:

 


Môj profil 

 • V profile sú registratúrne záznamy, ktoré vedie o Vás komora. V záznamoch, kde uvidíte symboly ceruzka, kôš a plus, môžete takéto upraviť, vymazať, alebo pridať nový. Uložením, ich zasielate na zaevidovanie do komory. Niektoré zmeny vyžadujú aj prílohu-scan dokumentov.

                 

 


Moje platby

 • Vytlačte si potvrdenie o každej platbe, vystavené komorou.
 • Platbu môžete uhradiť aj cez QR kód, pri zobrazení Platba prevodom.

 


Moje kredity 

 • Nájdete tu záznamy o Vašom sústavnom vzdelávaní.
 • Vytlačte si svoju kartu, ktorú si môžete vystrihnúť zalaminátovať, alebo len vložiť do dokladov. Obsahuje Vaše Registračné číslo aj s čiarovým kódom, ktorý uľahčí prezentáciu na veľkých podujatiach SV.
 • Všetky akreditované podujatia komorou, ktorých sa zúčastníte sa budú zobrazovať na jednom mieste.
 • Na konci stránky nájdete stručný formulár pre zaslanie žiadosti o uznanie kreditov z Iných aktivít. K nemu musíte priložiť oscanované osvedčenie/certifikát/diplom potvrdzujúci nárok na pripísanie kreditov.