Kontakt

Kontaktné údaje

 


Adresa:
Amurská 71, 821 06 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje

Tel.: +421 2 40 25 91 88
aktívne len v pracovnom čase od 08:30 - 12:30 hod.

Web: www.sksapa.sk / @: sksapa@sksapa.sk

Stránkové dni 

utorok 8:00 – 11:30 / 12:30 – 15:00
štvrtok 8:00 – 11:30 / 12:30 – 15:00

Využívajte priame telefonické a e-mailové kontakty na zamestnancov kancelárie komory a regionálnych centier komory počas stránkových aj nestránkových dní v kontaktných hodinách 8:30 – 11:30 / 12:30 – 15:00 (pondelok - štvrtok, v piatok do 13:00)

 


Kancelária komory


Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek


PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH
riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Mobil: +421 908 677 731
E-mail: riaditel@sksapa.sk 


Mgr. Jana Mitošinková
licencie, etická spôsobilosť, potvrdenia o registrácii do zahraničia, pozastavenie - obnovenie - zrušenie registrácie, odpis registrácie, členstvo
Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk


Mgr. Ľubica Husárová
registrácia, odpis registrácie
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Bratislavský samosprávny kraj
Mobil: +421 917 753 516 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: lubica.husarova@sksapa.sk


Emília Tužinská
Finančná a hospodárska agenda
Mobil: +421 917 299 022 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: tuzinska@sksapa.sk

Margaryta Kopytko
Finančná a hospodárska agenda
E-mail: ekonom@sksapa.sk


Mgr. Adriana Alföldyová
podateľňa
E-mail: alfoldyova@sksapa.sk


 

Regionálne centrá komory


Mgr. Iveta Michalcová, MPH
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Prešovský kraj
Mobil: +421 917 753 585 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk


PhDr. Júlia Jankovičová
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Banskobystrický kraj
Mobil: +421 917 753 582 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: j.jankovicova@sksapa.sk


PhDr. Anna Schmiedl, MPH
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Košický kraj
Mobil: +421 917 753 586 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: anna.schmiedl@sksapa.sk


Mgr. Barbora Abrmanová
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Nitriansky kraj
Mobil: +421 917 753 583 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: b.abrmanova@sksapa.sk


Mgr. Tomáš Tkáč
koordinátor regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Trenčiansky kraj
Mobil: +421 917 753 588 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: tkac@sksapa.sk


Mgr. et. Bc. Martina Orlovská
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Trnavský kraj
Mobil: +421 917 753 584 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: martina.orlovska@sksapa.sk


Mgr. Jana Gelatiková, PhD.
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Žilinský kraj
koordinátor projektu Centrum kontinuálneho vzdelávania
Mobil: +421 917 753 587 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: jana.gelatikova@sksapa.sk

 
 

 

Kontaktné hodiny / nestránkové dni

Po. – Štv.: 8:30 – 11:30 / 12:30 – 15:00

Pia.: 8:30 – 11:30

Stránkové dni

Ut.: 8:30 – 11:30 / 12:30 – 15:00

Štv.: 8:30 – 11:30 / 12:30 – 15:00

 

 

Kancelária SK SaPA Bratislava

 

e-mail

tel.

Sídlo

Amurská 71, 821 06 Bratislava

sksapa@sksapa.sk

+421 2 40 25 91 88

 

Riaditeľ kancelárie

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

riaditel@sksapa.sk

+421 908 677 731

Registrácia

Mgr. Ľubica Husárová

lubica.husarova@sksapa.sk

+421 917 753 516

Licencie, etická spôsobilosť, potvrdenia o registrácii do zahraničia, pozastavenie - obnovenie - zrušenie registrácie, odpis registrácie, členstvo

Mgr. Jana Mitošinková

mitosinkova@sksapa.sk

+421 917 793 353

Finančno- hospodárska agenda

Emília Tužinská

tuzinska@sksapa.sk

+421 917 299 022

Margaryta Kopytko

ekonom@sksapa.sk

+421 915 999 653

Podateľňa (po – pia 8:30 – 12:30)

Mgr. Adriana Alföldyová

alfoldyova@sksapa.sk

+421 2 40 25 91 88

 

Regionálne centrá SK SaPA  (hodnotenie sústavného vzdelávania, aktualizácie údajov v registri, pozastavenia, obnovenia registrácie, informácie)

Regionálne centrum pre Bratislavský kraj

Mgr. Ľubica Husárová

lubica.husarova@sksapa.sk

+421 917 753 516

Regionálne centrum pre Trnavský kraj

Mgr. Bc. Martina Orlovská

martina.orlovska@sksapa.sk

+421 917 753 584

Regionálne centrum pre Trenčiansky kraj

Mgr. Tomáš Tkáč

tkac@sksapa.sk

+421 917 753 588

Regionálne centrum pre Nitriansky kraj

Mgr. Barbora Abrmanová

b.abrmanova@sksapa.sk

+421 917 753 583

Regionálne centrum pre Žilinský kraj

Mgr. Jana Gelatiková, PhD.

jana.gelatikova@sksapa.sk

+421 917 753 587

Regionálne centrum pre Banskobystrický kraj

PhDr. Júlia Jankovišová

j.jankovicova@sksapa.sk

+421 917 753 582

Regionálne centrum pre Prešovský kraj

Mgr. Iveta Michalcová, MPH

iveta.michalcova@sksapa.sk

+421 917 753 585

Regionálne centrum pre Košický kraj

PhDr. Anna Schmiedl, MPH

anna.schmiedl@sksapa.sk

+421 917 753 586

 

Sťažnosti (Kontrolný výbor SK SaPA)

Mgr. Iveta Michalcová, MPH

iveta.michalcova@sksapa.sk

 

Časopis Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

 

casopis.sksapa@gmail.com

 

 
 
Kde nás nájdete
 
https://www.sksapa.sk/kontakt.html