Regionálne centrá SK SaPA - kontakty

 

RC Banská Bystrica

Koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Banskobystrický kraj
PhDr. Júlia Jankovičová


Adresa:
Regionálne centrum HSV Banská Bystrica
Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica

Kontaktné údaje:

Mobil: 0917 753 582 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: j.jankovicova@sksapa.sk

 

Stránkové dni

utorok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00 
štvrtok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00
 
 

RC Bratislava

Koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Bratislavský kraj
Mgr. Ľubica Husárová


Adresa:

Regionálne centrum HSV Bratislava
Amurská 71
821 06 Bratislava

Kontaktné údaje:

Mobil: 0917 753 516 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: lubica.husarova@sksapa.sk

 

Stránkové dni

utorok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00 
štvrtok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00

 

 


RC Košice

Koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Košický kraj
PhDr. Anna Schmiedl, MPH

 

Adresa:
Regionálne centrum HSV Košice
BC Pražská 4
040 11 Košice

Kontaktné údaje:

Mobil: 0917 753 586 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: anna.schmiedl@sksapa.sk

 

Stránkové dni

utorok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00 
štvrtok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00

 

 


RC Nitra

Koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Nitriansky kraj
Mgr. Barbora Abrmanová

 

Adresa:
Regionálne centrum HSV Nitra
VBC Štúrova 22
949 01 Nitra

Kontaktné údaje:
Mobil: 0917 753 583 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: b.abrmanova@sksapa.sk

 

Stránkové dni

utorok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00 
štvrtok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00

 

 


RC Prešov

Koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Prešovský kraj

Mgr. Iveta Michalcová, MPH

Adresa:
Regionálne centrum HSV Prešov
Čapajevova 3
080 01 Prešov

Kontaktné údaje:

Mobil: 0917 753 585 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk

 

Stránkové dni

utorok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00 
štvrtok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00

 

 


RC Trenčín

Koordinátor regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Trenčiansky kraj
Mgr. Tomáš Tkáč

 

Adresa:
Regionálne centrum HSV Trenčín
Nám. SNP 9
911 01 Trenčín

Kontaktné údaje:

Mobil: 0917 753 588 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: tkac@sksapa.sk

 

Stránkové dni

utorok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00 
štvrtok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00

 

 


RC Trnava

Koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Trnavský kraj
Mgr. et. Bc. Martina Orlovská

 

Adresa:
Regionálne centrum HSV Trnava
Paulínska 24
917 01 Trnava

Kontaktné údaje:

Mobil: 0917 753 584 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: martina.orlovska@sksapa.sk

 

Stránkové dni

utorok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00 
štvrtok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00

 

 


RC Žilina

Koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Žilinský kraj
Mgr. Jana Gelatiková, PhD.

 

Adresa:
Regionálne centrum HSV Žilina
M. R Štefánika 7
010 01 Žilina

Kontaktné údaje:

Mobil: 0917 753 587 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: jana.gelatikova@sksapa.sk

 

Stránkové dni

utorok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00 
štvrtok 8:00 až 11:30 / 12:30 až 15:00