Nominácie na Slovensku roka 2024 majú aj sestry a pôrodné asistentky
Nominácie na Slovensku roka 2024 majú aj sestry a pôrodné asistentky

Slovensku roka 2024 môže získať pani prezidentka komory a pani námestníčka z Dunajskej Stredy. Sestry a pôrodné asistentky si toto ocenenie zaslúžia skrze naše nominované kolegyne. 

 
 
Skvelá správa, naša pani prezidentka bola nominovaná na Slovenku roka 2024. Nominácie v kategórii zdravotníctvo máme dve. Prosíme o Vašu podporu, hlasujte...
Slovenska roka 2024
 
 
Kategória zdravotníctvo
 
SR 27 - Mgr. IVETA LAZOROVÁ, PhD., MPH, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 
Pôvodne pracovala ako pôrodná asistentka. V pozícii prezidentky komory sestier a pôrodných asistentiek sa podieľa na rozvoji ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na Slovensku. Bojuje za práva sestier a pôrodných asistentiek, ale aj za práva verejnosti, aby sa ošetrovateľská starostlivosť poskytovala efektívne a kvalitne. Pozdvihla odbornú úroveň komory, ktorá sa stala rešpektovanou inštitúciou prizývanou k rokovaniam o dôležitých otázkach.
 
 
Máme aj druhú nomináciu, ktorá si tiež zaslúži našu pozornosť a hlasy.
SR 26 - PhDr. HENRIETA FȪLDESOVÁ, MBA, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda
V nemocnici začínala ako sestra na internom oddelení. V rokoch 1993 – 2007 pôsobila ako hlavná nočná sestra Interného oddelenia na Eduardus Klinike v Kolíne nad Rýnom v Nemecku. Po roku 2007 sa vrátila na Slovensko, do svojej domovskej Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda. Pôsobila ako vedúca sestra FBLR oddelenia, neskôr ako vedúca sestra interného oddelenia, od roku 2015 je námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť. Je skromná, obetavá, pracuje s vysokým nasadením a odbornosťou.
 
 
Kde môžete hlasovať: 
Prajeme obom nominovaným veľa podpory a hlasov. Veríme, že získate toto významné ocenenie nie len v danej kategórii, ale aj v celkovom hodnotení 
 
 
Anketa Slovenka roka je prestížnym projektom, ktorého hlavným cieľom je čo najlepšie zviditeľniť ženy podieľajúce sa na raste krajiny. Objavuje a oceňuje v deviatich kategóriách ženy, ktoré sú uznávané odborníčky vo svojich profesiách, v oblasti umenia, zdravotníctva, vedy, športu, vzdelávania a tiež ženy, ktoré venovali svoju energiu charite a pomoci iným. Anketa Slovenka roka vstupuje tohto roku do 16. ročníku svojej existencie. Za toto obdobie predstavila takmer 400 dám, ktoré svojimi príbehmi iniciovali a motivovali ostatné Slovenky. Vedeli skĺbiť pracovné povinnosti s povinnosťami rodiny, čo nie je jednoduché a dokázali vytvoriť hodnoty pre kultúrny, spoločenský, hospodársky, vedecký život a ovplyvniť našu spoločnosť.