Naše sestry. Naša budúcnosť. Ekonomická sila starostlivosti
Naše sestry. Naša budúcnosť. Ekonomická sila starostlivosti

Bratislava, 12. 5. 2024 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa spoločne s ostatnými národnými združeniami sestier a všetkými sestrami na celom svete zapája do aktivít Medzinárodného dňa sestier (12. máj), ktorými si chceme pripomenúť významnú úlohu sestier v systémoch zdravotnej starostlivosti. Medzinárodná rada sestier (ICN) oznámila tému Medzinárodného dňa sestier 2024: „Naše sestry. Naša budúcnosť. Ekonomická sila starostlivosti“.

S vydaním správy o stave svetového ošetrovateľstva sa mnohé krajiny zapojili do významných reforiem a krokov na stabilizáciu sestier v systéme zdravotníctva a mnohé krajiny v spolupráci so zástupcami sestier investovali do opatrení, ktoré zabezpečia udržateľný rozvoj v odbore. Práve teraz je však čas pozrieť sa na budúci vývoj profesie a pretaviť riešenia, ktoré sestry samé ponúkajú už niekoľko rokov do reality. V opačnom prípade naše zdravotníctvo zažije ďalšiu z mnohých rán, ktorá bude fatálna ako pre sestry, tak aj pre pacienta.

Kampaň „Naše sestry. Naša budúcnosť“ poukazuje na to, že lepšie zajtrajšky nás čakajú iba vtedy, ak sa z neviditeľných sestier v očiach našich politikov, verejnosti a všetkých tých, čo rozhodujú o financovaní zdravotníckeho sektora stanú nenahraditeľní odborníci. Zároveň sa zameriava na posilnenie zdravotníckych systémov v kontexte rastúcich požiadaviek na globálne zdravie. Naša budúcnosť závisí od každej sestry, každého hlasu. Sestry nemajú stať len v prvej línii starostlivosti, ale aj v prvej línii zmien.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si každoročne pripomína Medzinárodný deň sestier organizovaním slávnostných podujatí, či už v regiónoch, ako aj na celoslovenskej úrovni pod názvom Biele srdce. Udeľovaním prestížnych ocenení Biele srdce chce komora oceniť svojich členov, ale zároveň ukázať verejnosti skutočnú prácu sestier a ich roly v zdravotníckom systéme. Sestry sa denne pri svojej práci  stretávajú s nádejou a  odvahou, zažívajú radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život a smrť. Sestry a pôrodné asistentky počujú  prvý plač novorodencov a sú svedkami posledných výdychov zomierajúcich. Sú prítomné v tých najcennejších chvíľach v živote  a v niektorých jeho najtragickejších situáciách.

Medzinárodným dňom sestier si zároveň pripomíname deň výročia narodenia Florence Nightingalovej. Florence Nightingaleová (1820-1910), známa ako „dáma s lampou“, bola britská sestra, sociálna reformátorka a štatistička, známa najmä ako zakladateľka moderného ošetrovateľstva.  Slovenské sestry si však pripomínajú aj osobnosť slovenského ošetrovateľstva, predchodkyňu Florence a to Johannu Bórik Hrebendovú. Johanka bola priamou účastníčkou revolúcie v rokoch 1848 - 1849 a stala sa zakladateľkou organizovaného poskytovania prvej pomoci priamo na bojisku, bola jednou z priekopníčok v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a osvety a to pred slávnymi osobnosťami histórie akými bola Nightingale, Pirogov, či Henry Dunant, známy ako zakladateľ Červeného kríža..

Každý rok 12. mája svet vzdáva hold neospevovaným hrdinom zdravotníctva. Medzinárodný deň sestier slúži ako pripomienka obetavosti, súcitu a odolnosti, ktorú sestry prejavujú v ich každodennej práci, a zároveň upozorňuje na výzvy, ktorým čelia, ako je nedostatok sestier a ekonomické dôsledky takéhoto nedostatku. Sestry slúžia ako základný kameň systému zdravotnej starostlivosti a často sú prvým kontaktným miestom pre pacientov, ktorí hľadajú lekársku pomoc.

Napriek ich nevyhnutnému prínosu však systémy zdravotnej starostlivosti v Európe a na celom svete zápasia s nedostatkom sestier. Tento nedostatok predstavuje významné výzvy, vrátane zvýšenej pracovnej záťaže pre existujúci ošetrovateľský personál, zníženej kvality starostlivosti o pacienta, zvýšenej úrovne stresu medzi sestrami a potenciálu vzniku syndrómu vyhorenia.

Z ekonomického hľadiska môže mať nedostatok ošetrovateľstva ďalekosiahle dôsledky. Zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť môžu spôsobiť nárast zmeškanej / nedokončenej starostlivosti, predĺžených pobytov v nemocnici a zaťaženia existujúcich zdrojov. Navyše, finančná záťaž spojená s riešením nedostatku sestier môže byť značná, čo ešte viac podčiarkuje dôležitosť investícií do vzdelávania sestier a rozvoja pracovnej sily.Na riešenie naliehavého problému nedostatku sestier a zabezpečenie udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti je potrebné zvýšiť investície do vzdelávania sestier a rozvoja pracovnej sily.

Implementácia stratégií, ako sú mentorské programy, či príležitosti na ďalšie vzdelávanie môže pomôcť zvýšiť morálku, zvýšiť spokojnosť s prácou a v konečnom dôsledku zlepšiť kvalitu starostlivosti o pacienta. Profesionálne ošetrovateľské orgány môžu prostredníctvom spoločného úsilia zvýšiť povedomie verejnosti a presadzovať zvýšenú podporu zo strany tvorcov politík, kľúčových zainteresovaných strán a vlád, aby investovali do ošetrovateľstva a podporovali integritu profesie sestry prijímaním zásadných rozhodnutí.

Na záver, Medzinárodný deň sestier slúži ako dojímavá pripomienka neoceniteľného prínosu sestier v zdravotníckych zariadeniach, ambulanciách a komunitách na celom svete. Sestry zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní pohody a zotavenia pacientov, pri presadzovaní osvedčených postupov a pri riadení pozitívnych zmien v sektore zdravotnej starostlivosti. Riešením nedostatku sestier, investovaním do vzdelávania sestier a podporou ošetrovateľskej pracovnej sily môžeme oceniť obetavosť a statočnosť sestier a zároveň posilňovať systémy zdravotnej starostlivosti do budúcnosti.