Koalícia za očkovanie podporuje odporúčanie Rady o rakovine, ktorej sa dá predchádzať očkovaním
Koalícia za očkovanie podporuje odporúčanie Rady o rakovine, ktorej sa dá predchádzať očkovaním

Európski zdravotnícki pracovníci vítajú odporúčanie Európskej komisie na podporu krajinám EÚ v ich úsilí o prevenciu rakoviny prostredníctvom očkovania proti ľudským papilomavírusom (HPV) a vírusu hepatitídy B (HBV

Koalíciu mimoriadne teší, že opatrenia zahŕňajú poskytovanie bezplatného a/alebo plne preplácaného očkovania, zabezpečenie ľahkej dostupnosti očkovania a stanovenie konkrétneho cieľa pre očkovanie proti HPV pre chlapcov.

Okrem toho je dôležité, aby sa krajinám EÚ poskytla podpora pri posilňovaní komunikačného úsilia a riešení nesprávnych informácií a dezinformácií, zlepšovaní monitorovania a podávania správ o zaočkovanosti a zavedení elektronických registrov očkovania.

Európski zdravotnícki pracovníci napokon súhlasia s tým, že imunizácia proti rakovine spôsobenej očkovaním, ktorej sa dá predchádzať, by sa mala začleniť do národných plánov boja proti rakovine.

Koalícia opätovne potvrdzuje, že očkovanie je bezpečným a účinným spôsobom ochrany jednotlivcov a obyvateľstva pred prenosnými chorobami, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.

Zdravotnícki pracovníci sú dôveryhodným zdrojom informácií pre pacientov, rodičov, mladých ľudí a opatrovateľov a môžu pomôcť rodinám prijímať informované rozhodnutia, ktoré prispievajú k verejnému zdraviu. Okrem toho môžu pomôcť vybudovať dôveru v očkovanie a riešiť dezinformácie zdieľaním faktov a spoľahlivých informácií medzi svojimi komunitami.

Koalícia pre očkovanie, ktorej spolupredsedá Európska federácia sestier (EFN), Stály výbor európskych lekárov (CPME) a Farmaceutická skupina Európskej únie (PGEU), vyzýva tvorcov politík EÚ, aby udržali očkovanie na poprednom mieste politického programu.

Koalícia za očkovanie združuje európske asociácie zdravotníckych pracovníkov a študentov. Bola zvolaná Európskou komisiou v roku 2019 s cieľom podporiť poskytovanie presných informácií verejnosti, boj proti mýtom o vakcínach a očkovaní a výmenu osvedčených postupov v oblasti očkovania.

@CoalitionForVax

Spracovala a preložila: PhDr. Júlia Jankovičová