Kalendár podujatí
Kód aktivity Názov aktivity Dátum Mesto
2024C1000148_01 I. Sesterský deň v NÚSCH, a.s. 14.5.2024 Bratislava
2024O1000049_01 Ošetrovateľský deň pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 14.5.2024 Zvolen
2024C1000075_01 12. Skalický deň sestier 14.5.2024 Skalica
2024C1000059_01 XXXIX. SLOVENSKÉ PRACOVNÉ DNI SESTIER PRACUJÚCICH V ANESTÉZIOLÓGII... 17.5.2024 Žilina
2024C1000142_01 celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na OCS 22.5.2024 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
2024K1000002_01 5. Bojnicky ošetrovateľský kongres 23.5.2024 Bojnice
2024C1000041_01 XII. Celoslovenská vedecká konferenciu sestier pracujúcich v chirurgických... 23.5.2024 Bratislava - mestská časť Rusovce
2024C1000063_01 Dunajskostredský deň ošetrovateľstva VII. ročník 23.5.2024 Dunajská Streda
2024O1000050_01 Gelnický sesterský deň 23.5.2024 Gelnica
2024C1000024_01 XXXI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach 30.5.2024 Bojnice
2024O1000042_01 Celoústavný seminár 30.5.2024 Lučenec
2024K1000021_01 3. OŠETROVATEĽSKÝ DEŇ V PIEŠŤANOCH 30.5.2024 Piešťany
2024O4000007_01 Kongres stomatologické zdravotné sestry 31.5.2024 Nitra
2024K8000005_01 Tatranský ošetrovateľský deň 31.5.2024 Vysoké Tatry
2024K8000004_01 Sestry Prešovského kraja 13.6.2024 Prešov
2024C1000047_01 XII. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier 13.6.2024 Zvolen
2024C1000050_01 Celoslovenská odborná konferencia sestier pracujúcich v agentúrach domácej... 14.6.2024 Poprad
2024C1000143_01 IV.Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v pediatrii 27.9.2024 Košice
2024C8000007_01 XII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dematovenerológii 27.9.2024 Prešov
2024C1000149_01 IX. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 15.11.2024 Wien