Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Pridané dňa: 25.09.2016

Zborník z XIII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou učasťou

Editor: Irena Kamanová - Lenka Štefáková (eds.)

Bratislava, 2016

Na stiahnutie: XIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


 

Zborník prednášok z IX. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

konanej dňa 5-6. 10.2012 v Nových Zámkoch

Editor: doc. Phdr. Irena Kamanová, PhD., PhDr. Margita Kosturíková

Na stiahnutie: IX. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ZSS


X. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Ružomberok 2013

Irena Kamanová - Margita Kosturíková - Lenka Štefáková (ed.)

Na stiahnutie: X. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ZSS