Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

Pridané dňa: 21.03.2015

VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ODBOROCH VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA
22.3 – 23.3. 2013

ZBORNÍK

BOJNICE 2013
Autor/ Editor: Monika Nováková, Zuzana Háziová

Na stiahnutie: VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ODBOROCH VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

 

IX. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ODBOROCH VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA
ZBORNÍK ABSTRAKTOV

7.3 – 8.3. 2014

Zostavil: Mgr. Zuzana Háziová

Na stiahnutie: IX. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ODBOROCH VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

 

X. CELOSLOVENSKÁ KONFERNCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ODBOROCH VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

ZBORNÍK ABSTRAKTOV

20.3 – 21.3. 2015

Zostavil: Mgr. Zuzana Háziová

Na stiahnutie: X. CELOSLOVENSKÁ KONFERNCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ODBOROCH VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA