Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odbore domáca ošetrovateľská starostlivosť

Pridané dňa: 17.10.2015

Zborník vedeckých a odborných prác na ústrednú tému: Starostlivosť o onkologického pacienta z pohľadu ADOS.

Vyhne, 16. – 17. október 2015

Editor: PhDr. Anna Kúdelová, PhD.
Recenzenti:

  • doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.
  • doc. PhDr. H. Koňošová, PhD., mim. prof.
  • PhDr. Anna Kúdelová, PhD.
  • PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
  • PhDr. Mária Šupínová, PhD.

Na stiahnutieZbornik_prednasok_z_konferencie_sestier_pracujúcich_v_ADOS_Vyhne.pdf