Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Pridané dňa: 16.06.2017

Zborníky z konferencií sekcie sestier pracujúcich v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť


 

 

Dôkazy dobrej praxe v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti.

Bratislava, 07. – 08. jún 2019

Editori: PhDr. Andrea Bratová, PhD., MPH, PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH
Recenzenti:

 • PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
 • PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
 • PhD Sylwia Krzemińska MSN, RN
 • prof. Dr. Vida Živanovič, PhD.

Na stiahnutie: Dôkazy dobrej praxe v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti


Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny?

Bratislava, 14. – 15. júna 2018

Editori: PhDr. Andrea Bratová, PhD., PhDr. Milan Laurinc, PhD.
Recenzenti:

 • PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
 • prof. Dr. Vida Živanovič, PhD.
 • PhD Sylwia Krzemińska MSN, RN
 • Assoc. Prof. Natalia Shygonska, PhD., RN
 • PhDr. Renáta Zoubková

Na stiahnutie: Bezpecne_poskytovanie_zdravotnej_starostlivosti_na_pracoviskach_anesteziologie_a_intenzivnej_mediciny.pdf


Inovatívne ošetrovateľské postupy v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti.

Bratislava, 15. – 16. júna 2017

Editori: PhDr. Dana Zrubcová, PhD., PhDr. Andrea Bratová, PhD., dr n. med. Sylwia Krzemińska
Recenzenti:

 • prof. Dr. Vida Živanovič, PhD.
 • dr n. med. Sylwia Krzemińska
 • assoc. prof. Natalia Shygonska, PhD., RN
 • PhDr. Renáta Zoubková
 • PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
 • PhDr. Daniel Jirkovský, PhD., MBA

Na stiahnutie: Inovativne_osetrovateske_postupy_v_anesteziologii_a_intenzivnej_starostlivosti.pdf


Postavenie sestry špecialistky v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosti
v 21. storočí
Image sestry nositeľky zmien

Bratislava, 02. – 03. júna 2016

Editori: PhDr. Andrea Bratová, PhD., PhDr. Dana Zrubcová, PhD., dr n. med. Sylwia Krzemińska
Recenzenti:

 • prof. Dr. Vida Živanovič, PhD.
 • dr n. med. Sylwia Krzemińska
 • assoc. prof. Natalia Shygonska, PhD., RN
 • PhDr. Renáta Zoubková
 • PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.

Na stiahnutie: Postavenie_sestry_specialistky_v_odbore_anesteziologia_a_intenzivna_starostlivosti_v_21__storoci.pdf


Zborník abstraktov a prednášok
z VIII. celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou
TÉMA: Sestra – poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti.

Trnava, 18. – 19. júna 2015

Editori: PhDr. Andrea Bratová, PhD., PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Recenzenti:

 • doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave, Slovenská republika
 • prof. Dr. Vida Živanovič, PhD., Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Srbsko
 • dr n. med. Sylwia Krzemińska, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Poľsko
 • PhDr. Renáta Zoubková, Katedra intenzivní medicíny a forezních oborů, Lékařské fakulty, Ostravské univerzity v Ostrave, ARK FN Ostrava, Česká republika
 • PhDr. Milan Laurinc, dipl. s., NÚSCH a. s., Detské kardiocentrum, OAIM, Bratislava, Slovenská komora sestiera a pôrodných asistentiek, Bratislava, Slovenská republika

Na stiahnutieZbornik_prednasok_z_konferencie_sestier_pracujucich_v_AaS_2015.pdf


Zborník abstraktov a prednášok
VII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou
TÉMA: Inovácie v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť.

Poprad, 13. – 14. júna 2014

Editor: PhDr. Milan Laurinc, dipl. s.
Recenzenti:

 • PhDr. Andrea Bratová, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovateľstva, Slovenská republika
 • PhDr. Renáta Zoubková, ARK FN Ostrava, Lékařská fakulta OU, Česká republika
 • dr n. med. mgr. Mariola Głowacka, Zakład teorii Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medium UMK w Toruniu, Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowa Wyza Szkoła Zawodowa w Płocku, Poľsko
 • dr n. med. mgr. Beata Haor, Zakład Teorii Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Poľsko
 • Snezana Eror, KBC Bežanijska Kosa Beograd, Srbsko

Na stiahnutieZborik_prednasok_z_konferencie_sestier_pracujucich_v_AaIS_2014.pdf


Anestéziológia a intenzívna starostlivosť v štátnej a privátnej praxi.
Nadväznosť prednemocničnej neodkladnej starostlivosti na anestéziologickú a intenzívnu starostlivosť.

Nitra, 14. – 15. júna 2013

Editori: PhDr. Andrea Bratová, PhD., PhDr. Milan Laurinc, dipl. s.
Recenzenti:

 • PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., UKF v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva, Slovenská republika
 • PhDr. Erika Krištofová, PhD., UKF v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva, Slovenská republika
 • dr n. med. Krystyna Frydrysiak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Poľsko
 • PhDr.Jana Hocková, PhD., Fakultní nemocnice v Motole, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Resuscitační oddělení pro dospělé, Praha, Česká republika
 • Prof Dr Nevena Kalezic, Klinički centar Srbije, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Beograd, Srbsko

Na stiahnutie: Zbornik_prednasok_z_konferencie_sestier_pracujucich_v_AaIS_2013.pdf


Anestéziológia a intenzívna starostlivost medzi teóriou a praxou.

Nový Smokovec, 22. – 23. júna 2012

Editor: PhDr. Milan Laurinc, dipl. s.
Recenzenti:

 • PhDr. Milan Laurinc, dipl. s., Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s., Detské kardiocentrum, Bratislava, Slovenská republika
 • Mgr. Dana Krivská, Fakultní nemocnice Motol, Detské kardiocentrum, Česká republika
 • Mgr. Jolanta Fratczak, Panstwowa Wysza Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile, Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielegniarstwa, Poľsko
 • Jovan Filipovic, Institut za onkologiu i radiologiu, Srbsko

Na stiahnutie: Zbornik_prednasok_z_konferencie_sestier_pracujucich_v_AaIS_2012.pdf


Zborník príspevkov
z IV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

Ružomberok, 03. – 04. júna 2011

Editori: Mgr. Jozefína Bančejová, Mgr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s., PhDr. Milan Laurinc, dipl.s.
Recenzenti:

 • Mgr. Jozefína Bančejová
 • PhDr. Katarína Fúrová
 • Mgr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s.
 • PhDr. Milan Laurinc, dipl.s.
 • doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD.

Na stiahnutie: Zbornik_prednasok_z_konferencie_sestier_pracujucich_v_AaIS_2011.pdf


Zborník príspevkov
z III. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

Trnava, 24. – 25. jún 2010

Editori: Mgr. Jozefína Bančejová, Mgr. Danka Lančaričová, dipl. s., Bc. Stanislava Semeneiová
Recenzenti:

 • Mgr. Jozefína Bančejová
 • Mgr. Marianna Frantová
 • Mgr. Danka Lančaričová, dipl. s.
 • Bc. Stanislava Semeneiová

Na stiahnutieZbornik_prednasok_z_konferencie_sestier_pracujucich_v_AaIS_2010.pdf


Zborník odborných a vedeckých príspevkov
z II. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a urgentnej starostlivosti
s medzinárodnou účasťou

Košice, 19. – 20. jún 2009

Editori: Mgr. Jozefína Bančejová, PhDr. Andrea Bratová, Bc. Marta Janičková
Recenzenti:

 • doc. PaedDr. PhDr. Viera Simočková, PhD.
 • doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD.

Na stiahnutieZbornik_prednasok_z_konferencie_sestier_pracujucich_v_AaIS_2009.pdf