Je rutinný, profylaktický nástrih hrádze oprávnený?
Je rutinný, profylaktický nástrih hrádze oprávnený?

Je rutinný, profylaktický nástrih hrádze oprávnený?

Pridané dňa: 18.09.2013

Nová publikácia pre pôrodné asistentky

Nástrih hrádze postihuje viac ako 60 % žien rodiacich v priemyselných krajinách. Tým je vlastne najčastejším vykonávaným chirurgickým zákrokom a počet rutinných profylaktických nástrihov hrádze naďalej stúpa. Preto je namieste zaoberať sa otázkou o jeho užitočnosti. Giséle Steffen podáva prehľad o novších vedeckých výsledkoch a spochybňuje päť najbežnejších argumentov pre nástrih hrádze.

" ...bola som prekvapená, keď som počas mojej práce na tejto štúdii zistila, že rutinný výkon nástrihu hrádze vznikol bez akéhokoľvek vedeckého základu, je vedecky nepodložený a vyučuje sa a praktizuje sa naďalej..."

(autorka)

"Táto kniha patrí do rúk každej pôrodnej asistentke"

(Schweizer Hebanne)

"Na slovenskom trhu ide o ojedinelú publikáciu, ktorú autorka venovala pôrodným asistentkám, lekárom, ale aj ženám, ktoré utrpeli zranenia v dôsledku nástrihu hrádze, aby podporili ciele WHO, to znamená zníženie počtu nástrihov hrádze"

(Gabriela Maszticsová)

Vydavateľ: Slovenská komra sestier a pôrodných asistentiek
Rok vydania: 2009
Prekladateľ: Martina Ološtiaková
Grafická úprava: Attila Pápay
Tlačiareň: DALI - BB, s.r.o.
ISBN 978-80-967818-6-7
Cena publikácie: 3 EUR + poštovné a balné