Deaktivácia emailových schránok meno@sksapa.sk

Oznam o deaktivácii emailových adries meno@sksapa.sk

 

Od 27.6.2023 sme Vás informovali o deaktivácii e-mailových schránok meno@sksapa.sk.  Deaktivácia prebehla 3. 3. 2024, teda do Vašich emailových schránok @sksapa.sk už nie je možné prihlásenie a došlo k výmazu všetkých údajov a dát, ktoré emailové schránky obsahovali.

V prípade, ak ste používali emailovú schránku @sksapa.sk ako súkromnú schránku, odporúčame zriadiť si novú emailovú schránku u iných poskytovateľov týchto služieb.