2024C1000213_01: Ošetrovateľstvo a zdravie XIV.
Termín konania
13.11.2024
Stav
Publikovaná
Typ aktivity
Odborné podujatie
Úroveň aktivity
Celoslovenská
Miesto konania / adresa
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trenčín
Meno kontaktnej osoby
Nikoleta Poliaková
Email kontaktnej osoby
nikoleta.poliakova@tnuni.sk
Telefón kontaktnej osoby
0327400609
Registrácia povolená
Áno
Registrácia do
30.10.2024
Maximálny počet registrovaných
Poplatok
Webová stránka
Kredity pasívna účasť
7
Popis
Ošetrovateľstvo a zdravie XIV. je medzinárodná vedecká konferencia, na ktorej sa zúčastňujú partnerské inštitúcie z ČR a Poľska. Ústrednou témou konferencie sú Prevencia a pokročilá prax v zdravotníctve, príklady dobrej praxe, Transformácia nových poznatkov do vzdelávania a profesijnej prípravy sestier a Varia. Konferencia má interdisciplinárny charakter. Abstrakty príspevkov z konferencie budú publikované vo vedeckom indexovanom časopise Healthcare and Society. Konferencia je zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. o spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, v znení neskorších predpisov. Účastníci konferencie dostanú po jej ukončení osvedčenie o účasti.
Prílohy
Typ prílohy Názov Veľkosť
Program O_E_a_ZDRAVIE_XIV._2024_1._oznam 259.7 KB