2024C1000212_01: Dentálny týždeň vo Vysokých Tatrách (29. ročník International Dental Congres)
Termín konania
5.10.2024 - 9.10.2024
Stav
Publikovaná
Typ aktivity
Odborné podujatie
Úroveň aktivity
Celoslovenská
Miesto konania / adresa
Grand hotel BELLEVUE, a.s.
Vysoké Tatry
Meno kontaktnej osoby
Bc. Beáta Germanová
Email kontaktnej osoby
beata.germanova@gmail.com
Telefón kontaktnej osoby
+421 908 892 247
Registrácia povolená
Nie
Registrácia do
Maximálny počet registrovaných
Poplatok
Webová stránka
http://www.kkdent.sk
Kredity pasívna účasť
32
Popis
Dentálny kongres je určený pre dentálnych hygienikov a zubných asistentov, vrátane ostatných zdravotníckych pracovníkov v zubných ambulanciách. Program školenia je rozdelený do piatich dní s týmito témami: Význam čistého a suchého vzduchu v zubnej praxi; Hygienický režim v zubnej a dentálnohygienickej ambulancii; Chemická kontrola zubného povlaku, prehľad najnovších technológií; Mechanická kontrola povlaku novou IO magnetickou technológiou; Chemická liečba Listerinom; EWES 2.0 - Tooth Wear Evaluation System (diagnostická pomôcka na identifikáciu rozsahu a príčiny straty TZT); Kostný metabolizmus, čo musíme vedieť pred implantáciou, Č-O a protetickou liečbou; Nemikrobiálne poškodenie orálnych tkanív; Súvislosti orálnych a celkových ochorení; Parodontitída a jej rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú vznik a priebeh ochorenia; Stanovenie rizika bakteriémie; Orálny mikrobióm v súvislostiach a možnosti jeho ovplyvnenia; Súvislosti medzi orálnym a črevným mikrobiómom a celkovým zdravotným stavom; Ekonomické poradenstvo rok 2024; Právne poradenstvo pre prípady v ZA - právna zodpovednosť a právne formy poskytovania zdravotnej starostlivosti; Náročnejšie komplexné ošetrenie pacienta, nové postupy, nové materiály a prístroje; Ako zmeniť myslenie pacientov vo vzťahu k orálnemu zdraviu vhodnou motiváciou; Biomateriály v chirurgii a v jednoduchej parodontológii; Metabolizmus kosti, hojenie rany; Náhradná kosť, PRF systém, Emdogain, kolagénový gél H42 a iné biomateriály a ich jednoduché používanie na urýchlenie hojenia rany, na augmentáciu; Pacient s bielou škvrnou, preparáty VARDIS; Rizikový a vysokorizikový pacient s mikrobiálnym a nemikrobiálnym poškodením tvrdých zubných tkanív. Protokol vyšetrenia rizika zubného kazu.
Prílohy
Typ prílohy Názov Veľkosť
Program DT_2024 4.65 MB